Bảng quảng cáoBảng quảng cáo
Hướng dẫn cài đặt
Bước 1: Click đôi vào source cài đặt phần mềm Trend Micro Internet Security
Bước 2: Phần mềm tiến hành kiểm tra hệ thống
Bước 3: Nhập mã key để kích hoạt bản quyền của sản phẩm
Bước 4: Đọc thỏa thuận cấp phép và tiến hành cài đặt
Bước 5: Phần mềm tiến hành sao chép dữ liệu vào máy tính và tiến hành cài đặt
Bước 6: Click hoàn tất để kết thúc quá trình cài đặt phần mềm
Đây là giao diện phần mềm trên máy tính của bạn sau khi cài đặt, phần mềm báo đã kích hoạt và bảo vệ bạn trước mọi nguy cơ từ Internet. Có thể sử dụng thêm các công cụ mà Trend Micro Internet Security cung cấp trong các tab của giao diện chính để bảo mật chủ động và thông minh hơn.

 

  • Bước 1: Click đôi vào source cài đặt phần mềm VNPT MegaSecurity

trend00124

  • Bước 2: Phần mềm tiến hành kiểm tra hệ thống  Bước 3: Nhập mã key để kích hoạt bản quyền của sản phẩm
trend00125
  • Bước 3: Nhập mã key để kích hoạt bản quyền của sản phẩm

trend00126

  • Bước 4: Đọc thỏa thuận cấp phép và tiến hành cài đặt 

trend00127

  • Bước 5: Phần mềm tiến hành sao chép dữ liệu vào máy tính và tiến hành cài đặt

trend00128

  • Bước 6: Click hoàn tất để kết thúc quá trình cài đặt phần mềm

trend00129 

Đây là giao diện phần mềm trên máy tính của bạn sau khi cài đặt, phần mềm báo đã kích hoạt và bảo vệ bạn trước mọi nguy cơ từ Internet. Có thể sử dụng thêm các công cụ mà Trend Micro Internet Security cung cấp trong các tab của giao diện chính để bảo mật chủ động và thông minh hơn.

trend00130

 

 

 

Đăng ký sử dụng

Mời Quý khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ tại các điểm giao dịch của VDC hoặc của các VNPT tỉnh/thành phố để nhận license key.

Quý khách hàng cần nhập key trong quá trình thực hiện cài đặt phần mềm MegaSecurity.

Địa chỉ: Tầng 7 tòa nhà VNPT 38 Yên Báy – Thành phố Đà Nẵng.Số điện thoại: 18001260, 18001262 ; Email hỗ trợ: Support3@vdc.com.vnThông tin liên hệ:
Địa chỉ: Tầng 7 tòa nhà VNPT 38 Yên Báy – Thành phố Đà Nẵng.
Số điện thoại: 18001260, 18001262 ;
Email hỗ trợ: Support3@vdc.com.vn

Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: Số 04 Ông Ích Khiêm, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu – Thành phố Đà Nẵng.
Số điện thoại: 18001261;
Email hỗ trợ: Support3@vdc.com.vn